Lista najchujowszych powiedzeń

Jeżeli ich używasz, to najpewniej planujesz zrobić coś, co koliduje z Twoim sumieniem: