Jak przywrócić brązowe ikony folderów w GNOME 42

cd ~/Downloads
git clone https://github.com/GNOME/adwaita-icon-theme.git
cd adwaita-icon-theme
git checkout 52c34cbbe
cp Adwaita ~/.local/share/icons/Adwaita-retro

cat << EOF  > ~/.local/share/icons/Adwaita-retro/index.theme
[Icon Theme]
Name=Adwaita-retro
Comment=The Only One
Example=folder
EOF