Jak wyciągnąć tekst z aplikacji za pomocą ATK

Można użyć do tego dogtail:

# coding=utf-8

# docs: https://fedorapeople.org/~zmc/dogtail/epydoc/dogtail-module.html

import os
import shutil
import tempfile

from dogtail.tree import *
from dogtail.utils import *
from dogtail.dump import plain
 
def printText(node):
  print(node.text)
  for child in node.children:
    printText(child)

audacity = root.application("audacity")

print("=====")
for child in audacity.children:
  if(child.name == "History"):
    printText(child)

W moim przypadku się nie udało, bo akurat ten element interfejsu który mnie w Audacity interesował nie był włączony dla screen readera 🙄