Kuba Pisze

  • “Na pierwszym miejscu” (“in the first place”) – “w pierwszej kolejności”

  • “Tak długo jak” (“as long as”) – „dopóki”. Na przykład “Tak długo jak to działa, jest dobrze” => “Dopóki to działa, dopóty jest dobrze”

  • “Sentyment” (“sentiment”) – “wydźwięk”